In onderstaand privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die verwerkt worden via deze website en onze nieuwsbrief.
Persoonsgegevens die verwerkt worden
De website Looijesteijn.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
–    Voor de Nieuwsbrief: Voor- en achternaam, E-mailadres;
–    Voor contactverzoek; Naam en E-mailadres;
Doel
Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken zijn:
–    Het afhandelen van uw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief
–    U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
Contact
Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kunt u terecht bij: Looijesteijn.nl
Formulieren
Op onze website staan formulieren waarin gevraagd wordt om persoonsgegevens. Deze gegevens worden bewaard in het WordPress en gehost op het platform van Sensson. Inschrijfformulieren voor nieuwsbrieven worden bewaard en verwerkt door MailChimp. De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Slechts een select aantal medewerkers kan bij alle formulierinzendingen voor beheerdoeleinden. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek.
Opslag gegevens
Voor formulieren op pagina’s binnen www.looijesteijn.nl. Deze informatie is voor onze doeleinden. De gegevens voor de nieuwsbrief worden bewaard door MailChimp, wij hebben een verwerkersovereenkomst met MailChimp gesloten voor de verwerking van gegevens. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze persoonsgegevens worden ook bewaard in het WordPress CMS en gehost op het platform van Sensson wij hebben een verwerkersovereenkomst met Sensson gesloten voor de verwerking van gegevens. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
Statistieken Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
Rechten
U heeft het recht op:
–    inzage van gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel gevallen laten corrigeren of verwijderen.
–    uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken
–    om een klacht in te dienen.
Wilt u geen Nieuwsbrief meer ontvangen? Klik onderin op: ‘unsubscribe from this list’

Copyright looijesteijn.nl © 2018 – 2028